Wednesday, June 6, 2012

கூகிள் மூலம் மாணவர்கள் தேடுதல் கல்வி - வீடியோ


எப்படி வலை தேடுதலுக்கு? - Google தேடல் கல்வித்தகுதி:

இந்த கூகிள் தேடல் கல்வி வீடியோ தேடல் மற்றும் பெற எப்படி உத்தரவுகளை உதவும் மாணவர்கள் மற்றும் அதன் Google உருவாக்கிய. சிறந்த தீர்வுகளை / பதில் ஆன்லைன் வலை தேடல் மாணவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த கருவியாக, மற்றும் மாணவர்கள் முக்கியமான சிந்தனையாளர்கள் மற்றும் சுயாதீன கற்பவர்களுக்கு மிகவும் உதவும் கல்வி ஆதாரங்கள் தேட எப்படி அறிவுறுத்தல்கள் ஒரு பிட் கொடுக்க முடியும்.